Razlivalište je organizacija nastala 2014. godine sa idejom da mlade ljude upozna sa društvenim preduzetništvom i stvori ohrabrujuće okruženje za razvoj preduzetništva mladih.

Naši programi i inicijative

Social Impact Award

Social Impact Award je edukativni program i takmičenje ideja za mlade kojim želimo da razvijemo i implementiramo inovativna rešenja za najveće svetske probleme. Naša misija je da promovišemo duh društvenog preduzetništva među studentima i predstavimo im mogućnost da im to bude karijera.

#možedrugačije

#možedrugačije je inicijativa koju smo pokrenuli radi približavanja široj javnosti koncepta društvenog preduzetništva. Kroz priče četiri društvena preduzetnika govorimo o njihovim biznisima i motivaciji da svakog dana svojim poslom menjaju svet u kome žive i rade.

Unreasonable Lab Serbia

Unreasonable lab je program koji kroz petodnevni kamp pruža znanje i podršku timovima za razvoj biznis ideje koja rešava neki socijalni ili ekološki problem. Za svaku laboratoriju odabiramo 10 timova koji dobijaju mentore iz raznih oblasti i interaktivne radionice koje će im pomoći da jasno definišu svoj proizvod, ciljnu grupu i njihove potrebe.