Jelena Vasilev
Koordinatorka za komunikacije
Ana Karabasil
Koordinatorka za ljudske resurse
Mila Blažić
Koordinatorka partnerstava i eksternih komunikacija
Ana Janošev
Koordinatorka Social Impact Award programa
Ivan Vukašinović
Osnivač
Dušan Janković
Osnivač
Miloš Paunović
Osnivač