Unreasonable lab je program koji kroz petodnevni kamp pruža znanje i podršku timovima za razvoj biznis ideje koja rešava neki socijalni ili ekološki problem. Za svaku laboratoriju odabiramo 10 timova koji dobijaju mentore iz raznih oblasti i interaktivne radionice koje će im pomoći da jasno definišu svoj proizvod, ciljnu grupu i njihove potrebe.