Imaš nedoumice oko Generation Unlimited omladinskog izazova?

Evo odgovora na najčešće postavljena pitanja.

Izazov se ove godine sprovodi u preko 40 zemalja širom sveta i poziva made da kreiraju rešenja u ključnim oblastima: obrazovanje, zapošljivost i građanski aktivizam mladih.

Nakon selekcije prijava, najuspešniji kandidati će učestvovati u trodnevnoj dizajn radionici koja će se održati od 27. do 29. februara 2020. Nakon radionice, biće izabrano 5 najperspektivnijih timova sa najvećim potencijalom da pozitivno utiču na živote mladih u navedenem oblastima. Oni će dobiti do 1000 dolara i tromesečnu mentorsku podršku da svoje projekte sprovedu u delo.

Na leto 2020. godine najprespektivniji timovi iz svake zemlje takmičiće se u globalnom Generation Unlimited takmičenju u okviru kog će njih 8 primiti do 20000 dolara investicije kao i prilagođen mentorski program kako bi dalje razvili i proširili svoje projekte.

Ako misliš da možeš da doprineseš rešenju izazova u tvom okruženju, a koji se tiču nekog od sledećih pitanja, ovo je poziv za tvoj tim.

Na tebi je da odabereš izazov i odlučiš koji problem želiš da rešiš. Ovo su neka od mogućih pitanja, a možeš se odlučiti da rešiš bilo koji problem koji smatraš važnim, a tiče se oblasti obrazovanja, zapošljivosti i građanskog aktivizma mladih.

Osnažimo mlade da lakše prođu kroz tranziciju od škole do posla! 

  • Kako da se mladi bolje upoznaju sa tržištem rada?
  • Kako da poslovni svet prepozna potencijal mladih?
  • Kako da mladi steknu relevantno radno iskustvo?
  • Kako da se mladi izbore za fer uslove rada?
  • Kako da srušimo predrasude o „muškim“ i „ženskim“ poslovima?
  • Nešto drugo: __________________________________________

Podržimo mlade u savladavanju novih veština!

  • Kako da omogućimo mladima da razvijaju preduzetničke veštine?
  • Kako da mladi više razvijaju svoje digitalne veštine?
  • Kako edukativne programe možemo učiniti inovativnijim i interesantnijim?
  • Kako mlade možemo naučiti odgovornijem korišćenju društvenih mreža?
  • Nešto drugo: __________________________________________

Omogućimo svim mladima podjednaku šansu za kvalitetno obrazovanje i zaposlenje!

  • Kako smanjiti broj učenika koji napuštaju školu?
  • Kako da škole i druge javne ustanove učinimo dostupnijim osobama sa invaliditetom?
  • Kako možemo da učinimo predškolsko, osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje inkluzivnijim?
  • Kako učiniti dostupnijim kvalitetno neformalno obrazovanje?
  • Kako stvoriti jednake uslove za zapošljavanje mladih iz različitih društvenih grupa, poput mladih iz romske populacije, mladih sa invaliditetom, mladih iz kazneno popravnih ustanova, mladih iz domova za decu bez roditeljskog staranja?
  • Nešto drugo: __________________________________________

Ohrabrimo mlade da budu aktivni članovi društva!

  • Kako da omogućimo mladima da razvijaju kritičko mišljenje?
  • Kako možemo uticati na roditelje, nastavnike, donosioce odluka da čuju potrebe i stavove mladih?
  • Kako da smanjimo predrasude mladih prema različitim društvenim grupama i pojedincima?
  • Kako podstaknuti mlade da rešavaju probleme u svojoj zajednici?
  • Kako uticati na problem vršnjačkog nasilja?
  • Nešto drugo: __________________________________________

Za učešće u programu mogu da se prijave mladi koji:

  • imaju od 14 do 24 godine (na dan 23. septembar 2019.)
  • počinju da rade na novoj ideji/projektu (nije moguće prijaviti ideju za koju su već dobili novčana sredstva ili je u pitanju već registrovano preuzeće/organizacija)
  • mogu da se posvete radu na svojoj ideji/projektu i prisustvuju svim navedenim delovima programa:
   • pripremni online webinar – 22. februar 2020.
   • trodnevna dizajn radionica – 27-29. februar 2020.
   • tromesečno razvijanje i implementacija projekta uz obezbeđenu mentorsku i finansijsku podršku – mart, april, maj 2020. (za 5 izabranih timova)
   • dalje razvijanje projekta kroz globalni program podrške od juna do kraja 2020. godine (za timove koji pobede na globalnom takmičenju)

Podržavamo timove koji poštuju različitost: rodnu, seksualnu, etničku, versku i svaku drugu.

Mladi koji žele da se prijave treba da formiraju tim od 3 do 5 članova i da popune prijavni formular. Formular dostupan na ovom linku je moguće popuniti direktno.

Ukoliko vam je lakše, odštampanu prijavu sa ovog linka možete da pošaljete na adresu:

UNICEF u Srbiji,
Program za mlade
Svetozara Markovića 58
11000 Beograd

Ukoliko iz nekog razloga niste u mogućnosti da prijavu popunite na navedene načine, možete da pozovete telefon 064/47-47-827. 

Rok za slanje prijave je 10. februar 2020.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za proces prijavljivanja ili program u celosti, možete nam pisati na:

Selekcioni tim će prijave ocenjivati na osnovu toga:

  • da li su popunjena sva polja u prijavnom formularu
  • da li je u prijavi jasno objašnjen problem koji tim želi da reši i da li je taj problem vezan za oblast obrazovanja, zapošljivosti i građanskog aktivizma mladih
  • da li je tim motivisan da reši problem
  • da li tim može učestvovati u svim delovima programa: pripremnom online webinar-u, trodnevnoj dizajn radionici i tromesečnom razvoju i implementaciji svog projekta.

Radionica će trajati tri dana (od 27. do 29. februara 2020.) i na njoj će svaki od 10 timova dobiti svog mentora da zajedno rade na razumevanju, osmišljavanju i testiranju rešenja za navedeni problem. Radionica je dinamična, interaktivna i podrazumeva puno saradnje, timskog rada i zabave.

Da, prostor u kom će se odvijati radionica će biti dotupan osobama sa invaliditetom. Ukoliko postoji potreba da se prilagodi pristup rada i materijali, kao i da prostor za rad bude dostupan, pišite nam na: ema.stepanovic@razlivaliste.org.

Svi obroci, osveženja i noćenja će biti obezbeđeni od strane organizatora. Takođe, organizatori će pokriti putne troškove svim učesnicima dizajn radionice. Ukoliko imate specifične potrebe u vezi sa ishranom ili prevozom, pišite nam na: ema.stepanovic@razlivaliste.org

Radni jezik programa je srpski. Ukoliko vaš tim ima specifične potrebe u vezi sa jezikom, pišite nam na: ema.stepanovic@razlivaliste.org.

Trećeg, poslednjeg dana dizajn radionice, timovi će predstaviti svoje projekte žiriju. Na osnovu njihovog truda i rešenja koje su osmislili, 5 timova će dobiti novčanu podršku u iznosu do 1000 dolara i mentorsku podršku da u naredna tri meseca razvija i sprovodi svoj projekat. Žiri će ocenjivati koliko jasno i ubedljivo su timovi predstavili svoje projekte, kakav uticaj njihov projekat ima na društvo, da li tim ima kapacitet da projekat sprovede u delo, koliko je osmišljeno rešenje inovativno, da li projekat vodi računa o potrebama mladih koji dolaze iz osetljivih grupa.

Izabrani timovi dobijaju do 1000 dolara da dalje razvijaju i sprovedu u delo svoj projekat, kao i mentorsku podršku da to učine u naredna tri meseca. U tom periodu tim će biti u obavezi da se susretne sa svojim mentorom uživo, a rad može biti organizovan i putem online platformi (video poziv, mejl). Tim će biti u obavezi da redovno obaveštava svog mentora i tim koji organizuje Generation Unlimited omladinski izazov o napretku svog projekta. Za uzvrat, organizacioni tim će uvek biti na raspolaganju učesnicima ukoliko im zatreba bilo kakva pomoć oko razvijanja i realizacije njihovog projekta.

Tim koji dobije novčanu podršku do 1000 dolara novac može iskoristiti isključivo za razvijanje i sprovođenje svog projekta u dogovoru sa organizatorima programa. Opravdanost svih troškova će prethodno biti dogovorena sa mentorom i organizatorima.

Nakon tromesečnog razvijanja i implementacije svog projekta, dva tima iz svake zemlje biće izabrana da učestvuju u globalnom Generation Unlimited takmičenju. U okviru njega biće u mogućnosti da osvoje do 20000 dolara i prilagođenu mentorsku podršku za dalji rast i razvoj njihovog projekta.

Da, svi učesnici će dobiti sertifikat koji potvrđuje njihov uspešan završetak programa.

Ovde se ne nalazi odgovor na tvoje pitanje?

Za više informacija, možeš da pišeš na mrežama Razlivališta (Instagram ili Facebook), na email ema.stepanovic@razlivaliste.org ili da pozoveš 064/47-47-827.

Sve novosti vezane za program pratite na društvenim mrežama:
Razlivalište Instagram ili Facebook, UNICEF Srbija Instagram ili Facebook, kao i U-Report Instagram i Facebook.