Nina Palić
Koordinatorka projekta
Vanja Mlađenović
Koordinatorka za zajednicu
Ema Stepanović
Koordinatorka projekta
Ivan Vukašinović
Osnivač/Menadžer organizacije
Dušan Janković
Osnivač
Miloš Paunović
Osnivač