RZL Akademija

Godine 2018. smo u saradnji sa Građanskim inicijativama pokrenuli Razivalište akademiju, sa željom da vam prenesemo znanja i veštine koje smo stekli na svom razvojnom putu a koja mogu da vam pomognu da ostvarite lične i profesionalne želje i potencijale.

Akademija je koncipirana tako da se u toku jednodnevnog seminara bavimo određenom tematikom i razvijamo strategije koje će polaznicima pomoći da definišu i dostignu lične i profesionalne ciljeve. Sledi tromesečno praćenje progresa onlajn putem, kako bi polaznici istrajali u postizanju svojih ciljeva.

Prva RZL akademija održana je 22.12.2018.kako bi u duhu Nove Godine polaznici postavili ciljeve za narednu godinu i bila je besplatna! Imali smo 30 polaznika, od kojih je 99% bilo zainteresovano da nastavi tromesečno online praćenje.

Jednodnevni seminar je obuhvatao teme:

“Upoznaj sebe“ radionicu je držala Jelena Novović.

Jelena je diplomirani ekonomista sa završenim Master studijama Andragogije i sertifikatom NLP practicioner-a. Bila je i na poziciji People Developer-a u Razlivalištu. U okviru svog master rada istraživala je oblast karijernog razvoja, doživornog usavršavanja i edukacije roditelja. Poseduje iskustvo u karijernom savetovanju kao i u radu u korporativnom sektoru. U proteklih par godina je bila član edukativnog sektora u Centru za razvoj karijere Filozofskog fakulteta gde je sa svojim kolegama osmišljavala i držala obuke vezane za unapređenje karijere.

“Kako se donose odluke” radionicu je držao Ivan Vukašinović.

Ivan je direktor i suosnivač Razlivališta. U protekle četiri godine radi sa mladim društvenim preduzetnicima u Srbiji na razvoju njihovih ideja i preduzetničkih veština u clju kreiranja održivih biznis modela koji su orijentisani u smeru društvenih inovacija. Kroz uloge trenera i fasilitatora vodi i usmerava preduzimljive mlade ljude da pronađu najbolje načine za ostvarenje svojih ličnih i profesionalnih ciljeva kojima će ostvariti pozitivan uticaj na društvo. Posebno se bavi proučavanjem inovativnih organizacionih modela i mehanizama za povećanje efektivnosti.

“Kako postaviti ciljeve“ radionicu je držala Jelena.

“Kako se grade navike“ radionicu je držao Dušan Janković.

Dušan je suosnivač Razlivališta i menadžer u Impact Hub-u u Beču, i u proteklih 6 godina vodi i razvija programe podrške društvenih inovacija i preduzetništva u Evropi, poput internacionalnih programa “ Social Impact Award “, i “ CEE Impact Day ”. Kroz kreiranje zajednice i prorama podrške za startapove i inovacije radi na razvoju biznis ideja koje imaju za cilj stvaranje pozitivnog uticaja na društvo i planetu.

Kristina Nina Palalić

Čarobnjak za događaje

Koordinatorka programa je Kristina Nina Palalić, kojoj možete pisati na kristina.palic@razlivaliste.org