SIA Alumni

Predstavljamo vam SIA finaliste – ideje i ljude koji su prošli kroz SIA program inkubacije sa nama od 2015. godine do danas.